İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 383 - 29/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. BIMCO Update Manager-Weekly Bülteninde Yayınlanan Bir Yazı: Kılavuz Kaptana Güven,

2. 2016 Yılı ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları,

3. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 59),

4. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 67),

5. Endüstriyel Tasarım Envanteri,

6. Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:BIMCO Update Manager-Weekly Bülteninde Yayınlanan Bir Yazı: Kılavuz Kaptana Güven, 4 Sayfa PDF

EK-2:2016 Yılı ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları, 2 Sayfa PDF

EK-3:Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 59), 3 Sayfa PDF

EK-4:Endüstriyel Tasarım Envanteri

EK:-5Resmi Gazete Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 67), 2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz