İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 354 - 02/11/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Deniz Taşımacılığı Profesyonel Ağı (Shipping Proffesional Network - SPN)'nın Hamburg Etkinliği,

2. Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kurulış Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/28),

konulu sirkülerleri EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Deniz Taşımacılığı Profesyonel Ağı Hamburg Etkinliği Duyuru Metni, 1 Sayfa İngilizce PDF

EK-2:Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kurulış Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ, 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz