Web Sitesi Haftalık Analiz Raporu


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 141 - 26/01/2015

Konu : Web Sitesi Haftalık Analiz Raporu,

İlgi :
Türk Armatörler Birliği 26/01/2015 Tarihli Bildirisi İle,

Sayın Üyemiz;

Türk Armatörler Birliği' nin, web sitesi haftalık analiz raporu ekteki gibidir.

Bilgilerinizi arz / rica ederiz.

Ek: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine