Gemi İşletmeden Kaynaklanan Sorunlar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 67 - 09/03/2016

Konu : Gemi İşletmeden Kaynaklanan Sorunlar

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Türk Armatörler Birliği tarafından uzun süreden beri Türk Bayrağından yabancı bayrağa geçişin sebepleri araştırılmakta ve bu yönde de üyelerimizden birçok geri besleme alınmaktadır. Bu geri beslemeler konusunda üretilebilecek çözümler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

2. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimlerin analizi neticesinde genel olarak sorunlardan birinin mevzuatların yaratmak istediği olumlu etkiden farklı uygulamalarla karşılaşılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

3. Malumları olduğu üzere P&l Kulüp poliçe yenilemeleri, gemilerin yıl boyunca karşılaşabileceği ve limanlarda yaşayabileceği problemler gibi birçok olumsuzluklar düşünüldüğünde oldukça hassasiyetle yapılmakta, en ufak noktalar dahi titizlikle incelenerek gerçekleştirilmektedir. P&l poliçe yenilemesinden sonra ise alınan “Blue Card”lar eşliğinde Türk Bayrak yetkililerine “Bunker CLC” sertifikaları için başvurulmaktadır.

4. Ancak üye firmamız bu sertifikasının son gününün hafta sonuna denk gelmesi, aynı dönem içerisinde P&l Kulübünü başka bir firma ile değiştirmesi ve uzun süren yenileme dönemi sonrasında “Bunker CLC” sertifikasının yenilenmesi için hafta sonunu takiben Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığına başvurduğunda; “Sertifikalarının tarihlerinin dolmuş olduğu, sertifika bitiş tarihinin hafta sonuna denk gelmesine rağmen bunun kabul edilmediği, yönetmelik gereği gemi başına 6.040 TL ceza ödenmesi gerektiği ve bu ceza ödenene kadar gemilere seferden men konulacağı” öğrenilmiştir.

5. Yine Denize Elverişlilik Belgesi (DEB)’nin yenilenmesi aşamasında bir üye firmamız tarafından yıllık harmonize surveyi limit tarihi yaklaşan ve nadir şekilde yüklü halde transit boğaz geçişi icra eden gemisinin seferi esnasında survey için İstanbul Liman Başkanlığından talepte bulunulmuştur. Liman Başkanlığı geminin yüklü olması sebebiyle yıllık surveylerinin yapılabileceğini, ancak Denize Elverişlilik Belgesinin 2 aylık süre ile verilebileceği, bu sertifikanın yurt dışında armatöre problem yaratmayacağı ve geminin daha sonraki bir Türk Limanına uğrağında ve gemi boş olarak bulunduğunda bu sertifikanın yenilenebileceğini belirtmiştir. Yıllık harmonize surveyler sonrasında verilen DEB belgesi geminin belirtilen 2 aylık süre içerisinde Türk Limanına gelememesi neticesinde dolmuş ve fakat gemi bu limit tarihinden 20 gün sonra yükleme yapmak üzere boş olarak İSKENDERUN limanına ulaşılmıştır.

Geminin seferi belli olduğu an bu limanda geminin kalan surveylerinin yapılması ve DEB belgesinin yenilenmesi için İskenderun Liman Başkanlığına başvurulmuş, ancak İskenderun Gemi Survey Kurulu kendilerinin müdahale ve survey yetkilerinin bulunmadığını, bu nedenle İstanbul Liman Başkanlığı Gemi Survey Kuruluna başvurulması gerektiğini belirtmişlerdir.

Üye firma tarafından İstanbul Liman başkanlığı GSK ya başvurulduğunda ise, yine sertifika tarihi dolduğundan 6.040 TL cezanın ödenmesi gerektiği, ödenene kadar geminin seferden alıkonulacağı, İskenderun

Limanında survey yapılamayacağı, 1 aylık geçici bir DEB verdikten sonra geminin İstanbul’da boş olarak survey için hazır bulunduğunda surveye gelinebileceği bilgisi alınmıştır.

6. Söz konusu durum diğer armatörlerimizin de bilgisi olması maksadıyla gönderilmiştir.

7. Karşılaştığınız sorunları bildirdiğiniz ve bu sorunların tüm üyelerimizle paylaşılmasını istediğiniz takdirde, sorun tüm üyelerimizin bilgisine sunulabilecek ve aynı sorunu diğer bir üyemizin yaşaması engellenmiş olacaktır.

8. Ayrıca yukarıda belirtilmiş sorun ilgili makamlara iletilecektir.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz