İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 128 - 15/06/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Kerç ve Sivastopal Balıkçı ve Deniz Limanlarının Ticari Gemilere Geçici Olarak Kapatılması (IMO'nun 3649 No'lu Sirküler Mektubu),

2. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kamu ve Özel Sektör Enerji / Petrokimya Şirketleri 1. Toplantısı,

3. Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Kerç ve Sivastopal Balıkçı ve Deniz Limanlarının Ticari Gemilere Geçici Olarak Kapatılması (IMO'nun 3649 No'lu Sirküler Mektubu)-6 Sayfa PDF

EK-2: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kamu ve Özel Sektör Enerji / Petrokimya Şirketleri 1. Toplantısı-5 Sayfa PDF

EK-3: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı-9 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz