Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayraklı ve GKRY Bağlantılı Gemiler / Karadeniz'de Gemi seferleri ve Kırım Bağlamında Belirlenen İlkeler


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 213 - 10/10/2017

Konu : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayraklı ve GKRY Bağlantılı Gemiler / Karadeniz'de Gemi seferleri ve Kırım Bağlamında Belirlenen İlkeler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bayraklı/GKRY bağlantılı gemilere ilişkin uygulama esasları çerçevesinde daha önce yayınlanmış genelge ve talimatlara ilave olarak belirtilen esaslar ile Karadeniz'de Gemi seferleri ve Kırım Bağlamında Belirlenen İlkeler konulu sirkülerlerimiz Ekler'de bilginize sunulmuştur.EK-1: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayraklı ve GKRY Bağlantılı Gemiler-1 Sayfa PDF

EK-2: Karadeniz'de Gemi seferleri ve Kırım Bağlamında Belirlenen İlkeler-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Üyelerimiz
Norm Kurulu
Üye Olmayan Armatörlük Firmaları
Kamu ve Dış İlişkiler Kurulu

BİLGİ:
UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
İMEAK DTO
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği