Servis Dışı Bekleme (Laid-Up) Talepleri


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 21 - 19/01/2016

Konu : Servis Dışı Bekleme (Laid-Up) Talepleri

İlgi : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 18.01.2016 tarihli ve 21536506-155.99/4247 Sayılı Yazısı 

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen İlgi yazıda "son dönemde navlunların düşmesi ve gemi işletme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle servis dışı bekleme (laid up) talepleri geldiği" belirtilmiş ve bu talebin karşılanmasıyla ilgili olarak görüşlerimiz sorulmuştur. 

2. Bu çerçevede;

a.Servis dışı bekleme talebiniz olup olmadığını (Firma, gemi sayısı, gemilerinizin boyu, çektiği su ve tipi gibi ilave bilgileri de ekleyerek)

b.Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede belirlenen alanların (Gemlik, Erdek ve İzmit Körfezleri (Yarımca ve Körfez Sonu)) kapasite olarak yeterliliği,

c.Ek alanlara ihtiyaç olup olmadığı,

ç.Varsa bu konuya ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinizi,

değerlendirmelerinizle birlikte 21 Ocak 2016 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz.

3. Sizlerin gönderdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanacak yazımız Türk Armatörler Birliği tarafından 22 Ocak 2016' da UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne iletilecektir.Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz