Haberler

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ DENİZ TAŞIMACILIĞI GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2018 YAYIMLANDI

resim (290 x 200)

Türk Armatörler Birliği hem 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve hem de sektörü ile ilgili paydaşlarını bilgilendirmek adına “Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporu 2018” başlığıyla yaklaşık 85 sayfalık yıllık bir rapor hazırlamıştır.

Bu rapor deniz taşımacılığının ilişkili konularını ele almakta, rakamlarla deniz taşımacılığının 2017-2018 yılına ait bir yıllık özetini vermekte, deniz taşımacılığının alt segmentlerinin analizini yapmaktadır.

Türk Armatörler Birliği kurumsallaşmasıyla birlikte Türk deniz taşımacılığını nitel ve nicel olarak geliştirmek adına çok önemli çalışmalara imza atmakta ve yine önemli projeleri geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Armatörler Birliği 2018-2019 yılları için üç ana tema etrafında çalışmalarını şekillendirmektedir. Kısaca REÇETE olarak adlandırdığımız REkabet, ÇEvre, TEknoloji başlıkları altındaki bu temalar çerçevesinde bir yol haritası oluşturarak;

Dünya deniz taşımacılığı gelirlerinden daha fazla pay alarak ülkemize sağlanan döviz girdisini artırmayı,

BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile IMO’nun çevre regülasyonlarını dikkate alan sürdürülebilir bir deniz taşımacılığı için katkı sağlamayı,

Türk deniz taşımacılığını kendi yerli ve milli teknolojisiyle geleceğe taşımayı ve teknolojiyi bir rekabet unsuru olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Diğer Haberler