İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 151 - 22/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. 2016 Yılı Liman Devleti Kontrolleri Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC),

2. CO2 Emisyonlarını İzleme İle İlgili IMO ve ABD'deki Güncel Gelişmeler

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: 2016 Yılı Liman Devleti Kontrolleri Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)-4 Sayfa PDF

EK-2: CO2 Emisyonlarını İzleme İle İlgili IMO ve ABD'deki Güncel Gelişmeler-6 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz