Gemi İnşa Sanayi'nde Rekabet Avantajları Anketi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 115 - 30/05/2016

Konu : Gemi İnşa Sanayi'nde Rekabet Avantajları Anketi

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olan bir proje için "Gemi İnşa Sanayi'nde Rekabet Avantajları Anketi'nin" üyelerimizce doldurulmasına ihtiyaç bulunduğu bildirilmiştir.

2. Söz konusu Anket Ek'te gönderilmiş olup, anketin sektörümüz şirketlerince doldurulması rapor açısından önem arz etmektedir.

3. Bu kapsamda behse konu anketi doldurarak en geç 31 Mayıs 2016 akşamına kadar Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Oral Erdoğan'ın e-posta adresine (oerdogan@pirireis.edu.tr)göndermenizi rica ederiz.


Bilgilerinize arz ederim.EK: Gemi İnşa Sanayi'nde Rekabet Avantajları Anketi-1 Sayfa (EXCEL)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz