İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 373 - 04/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1.    İran'a yönelik Yaptırımların Kaldırılması Süreci,
2.    Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University) tarafından Yüksek Lisans Seviyesinde Sunulan Yeni Uzmanlık Programları
           
konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.
 
Bilgilerinize arz ederim.

EK-1: İran'a yönelik Yaptırımların Kaldırılması Süreci, 1 Sayfa PDF

EK-2: Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University) tarafından Yüksek Lisans Seviyesinde Sunulan Yeni Uzmanlık Programları, 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz