Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hk.


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 197 - 14/05/2015

Konu : Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hk.

İlgi : IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 13/05/2015 tarih - 363/2015 sayılı bildirisi ile;

İlgi yazı ile ;

1. Bölge Müdürlüklerince yürütülen Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgelerine ilişkin 2015 yılı vize işlem başvurularının 31.03.2015 tarihi itibari ile sona erdiği, vizeleme işlemleri başlanmış olmasına rağmen vizeleme başvurusunda bulunan IMEAK Deniz Ticaret Odası üyesi firmaların bir çoğunun bandrollerini teslim almadığı,

2. Bu çerçevede, Bölge Müdürlüklerine Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgeleri ile ilgili 2015 yılı vize işlemi başvurusunda bulunan IMEAK Deniz Ticaret Odasına kayıtlı firmaların 29 Mayıs 2015 tarihine kadar bandrollerini ve 2015 yılı için vizelenen kartlarını teslim almaları gerektiği,

3. 29 Mayıs 2015 tarihine kadar kartlarını teslim almayan IMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerinin kartlarının iptal edileceği ve kendilerine bir daha Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi verilmeyeceği bilgilendirilmesi istenmektedir.

Konunun önemine binaen, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgeleri ile ilgili 2015 yılı vize işlemi başvurusunda bulunan IMEAK Deniz Ticaret Odası üyesi gemi acente firmalarının ivedilikle 29 Mayıs 2015 tarihine kadar bandrollerini ve 2015 yılı için vizelenen kartlarını teslim almaları, 29 Mayıs 2015 tarihine kadar İstanbul GTB'ye başvurarak kartlarını teslim almamaları durumunda kartlarının iptal edileceği ve bir daha Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi verilmeyeceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.