Kılavuzluk Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 196 - 13/05/2015

Konu : Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I

İlgi : GEMIMO - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası' nın 12/05/2015 tarih bildirisi ile;

Sayın Üyemiz;

GEMIMO - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I Bilgi ve detayları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.