İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 299 - 20/08/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

a. Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu,

b. Konşimentonun Vatanı İstanbul'dur; Yükleme Defterinden, Yükleme Makbuzuna Geçiş, Başlıklı Seminer,

c. Dökme Yük Gemileri İçin Rightship Gerekleri Ayrıntılı Analiz Semineri,

konulu sirkülerleri EK’lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu 2 Sayfa PDF

EK-2:Konşimentonun Vatanı İstanbul'dur; Yükleme Defterinden, Yükleme Makbuzuna Geçiş, Başlıklı Seminer 1 Sayfa PDF

EK-3:Dökme Yük Gemileri İçin Rightship Gerekleri Ayrıntılı Analiz Semineri 6 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz