İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 26 - 25/01/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2. Haliç'te Denizde Ölçüm Çalışması İzni,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1:  Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2 Sayfa PDF

EK-2: Haliç'te Denizde Ölçüm Çalışması İzni-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz