Anlaşmalar

s
TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 252; - 14/07/2015

Konu : Anlaşmalar

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 13.07.2015 ve 545/2015 Sayılı Yazısı ,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz;

Bakanlar Kurulunca 11.07.2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmi Gazetede Tebliğ Olunan;

1. Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliğini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararı,

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması,

yürürlüğe girmiş olup, İMEAK Deniz Ticaret Odasının WEB Sitesi (www.denizticaretodasi.org.tr) “Duyurular/Mevzuat” bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz