Libya Açıklarında Saldırıya Uğrayan TUNA-1 Gemisiyle İlgili Açıklama Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 226 - 05/06/2015

Konu : Libya Açıklarında Saldırıya Uğrayan TUNA-1 Gemisiyle İlgili Açıklama Hakk,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 05.06.2015 tarih ve 447 - 2432 sayılı bildirisi ile,

Sayın Üyemiz;

İlgi yazıda, 10 Mayıs 2015 tarihinde Libya açıklarında saldırıya uğrayan ‘‘Tuna-1’’ adlı gemiye ilişkin olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve konu hakkındaki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirilmektedir. Söz konusu geminin saldırıya uğraması ile ilgili olarak Libya makamlarınca yapılan açıklamada Dema Limanının askeri bölge ilan edildiği ve batı yönünde Ras Hilal’inden doğu yönünde Ras El Tin’e kadar olan bölgede deniz kıyılarında ve karasularında seyretmenin yasaklandığı da belirtilmektedir.

Libya tarafından daha önce Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) bildirilmediği açıklanan söz konusu uygulamaların seyir güvenliği açısından tüm üyelerimizin dikkatle değerlendirmeleri hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yeşim Işık GÜNAL
Türk Armatörler Birliği
Özel Kalem Müdürü