Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 314 - 03/09/2015

Konu : Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

İlgi : Türk Armatörler Birliğinin 308 - 25/08/2015 sayılı sirküleri

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki 2581 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik güncellenerek 23 Ağustos 2015 Tarihli ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

2. Yayımlanan yeni yönergenin 2. Maddesinin 1. Fıkrasındaki  “Bu yönetmelik ……………… ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır.” ifadesindeki “Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç” ibaresi üyelerimiz arasında tereddüde sebep olmuştur.

3. Bu maddede her ne kadar katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi muafiyet dışı tutulmuş gibi gözükse de bu ifade kanunların birbirleriyle olan ilişkisinden dolayı, yani teknik açıdan bu şekilde yazılmıştır.

4. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 ve 19. Maddeleri ile KDV muafiyeti uygulanması  devam etmektedir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ilgili maddelerindeki istisnalar gereği de ÖTV muafiyetinde önceki uygulama hilafında herhangi bir yeni uygulama getirilmemiş, bu konudaki muafiyetlerin eskiden olduğu gibi uygulanmasına devam edileceği tespit edilmiştir.

Bu konu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile koordine edilmiştir.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz