Tehlikeli Mal Taşımacılığı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 265 - 23/07/2015

Konu : Tehlikeli Mal Taşımacılığı,

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 22.07.2015 ve 566/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İlgi yazı ile ülkemizin taraf olduğu '' Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli maddelerin taşınması gerektiği, ayrıca Türkiye –AB Mali işbirliği kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya – Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan '' Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek'' isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi'nin 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetlerine devam ettiği, söz konusu projenin '' Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması'' başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantının ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere, üyelerimizin firmalarının yaşadığı sorun ve tecrübeleriyle ilgili geri bildirimlerini 3 Ağustos 2015 tarihine kadar e-posta ile serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

EK-1: İMEAK Deniz Ticaret Odasının Yazısı (3 Sayfa PDF)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz