Türk Armatörler Birliği Forumu Toplantı Sonuçları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 322 - 11/09/2015

Konu : Türk Armatörler Birliği Forumu Toplantı Sonuçları

İlgi : 07 Eylül 2015 tarihli ve 318 numaralı sirkülerimiz.

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Türk Armatörler Birliği Forumu kapsamında “Türk Armatörünün Türk Bayrağı Altında Gemi İşletmesinden Kaynaklanan Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri”ne ilişkin ilk toplantımız 10 Eylül 2015 tarihinde Türk Armatörler Birliği Merkezinde yapılmıştır.

2. Görüşülen konular, tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri EK’teki toplantı tutanağında belirtilmiştir.

3. Toplantının amacı bu konuda yaşanan tüm sorunların tek tek tespit edilmesi ve yine aynı konuda sorunlara ilişkin tarama yapılmasıdır. O nedenle birçok farklı kişinin görüşlerini beyan etmesi, tespit edilecek sorunlarımızı detaylandıracak ve bu sayede çözümlerimizdeki kalıcılık oranını artıracak, uluslararası alandaki rekabet gücümüze katkı sağlayarak dünya genelindeki yük taşımacılığındaki payımızın artırılmasına imkan tanıyacaktır.

4. Bu çerçevede toplantıya katılanlar dışındaki üyelerimizin görüşlerini de almak maksadıyla aynı konuya ilişkin görüşlerin 17 Eylül 2015 tarihine kadar e-posta yoluyla hcinar@armatorlerbirligi.org.tr adresine göndermelerini rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Toplantı Notları

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz