Emission Control Area - EPA Yakıt İçerisindeki Kükürt Miktarı İle İilgili Standartlar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 140 - 26/01/2015

Konu : Emission Control Area - EPA Yakıt içerisindeki kükürt miktarı ile ilgili standartlar,

İlgi :
Emissions Control Area - EPA Penalty Policy 23/01/2015 Tarihli Bildirisi İle,

Sayın Üyemiz;

TAmerika Birleşik Devletleri “Çevre Koruma Ajansı“ (EPA) ‘nın “Yakıt içerisindeki kükürt miktarı ile ilgili standartlar ve ilgili hükümlerin gemiler tarafından ihlal edilmesi halinde uygulanacak ceza politikası” ile ilgili 15.01.2015 tarihli yazısını ekte bilgilerinize sunuyoruz.

Bilgilerinizi arz / rica olunur.

    Ek:
  1. EPA File
  2. Emission Control

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine