İMEAK Deniz Ticaret Odası AB Bülteni


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 242 - 06/07/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası AB Bülteni,

İlgi :
 İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan 03.07.2015 tarih ve 521 - 2821 sayılı bildirisi ile,

 Sayın Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerimiz, 

İMEAK Deniz Ticaret Odası AB Bülteni Ek'te gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz

Ek: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter