Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 257 - 20/07/2015

Konu : Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 15.07.2015 ve 553/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, ''Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'' 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen söz konusu Yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası www.denizticaretodasi.org.tr web sayfasında "Duyurular/Mevzuat" bölümünde yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz