Açık Deniz Gemileri

(İkmal Gemileri, Sondaj Kuleleri, Kurulum (Jack-up) Gemileri, Yüzer Depo ve Boşaltma Gemileri)

Arama ve üretim kuyuları sondalama, petrol/gaz rezervleri tükendiğinde açık deniz platformlarını sökme (Vinçli gemiler), üretim sondalaması için çalışma platformu sağlama ve diğer amaçlar gibi farklı amaçlara hizmet eden farklı türlerde birçok açık deniz kurulumu vardır.

İkmal Gemileri

Sondaj Kuleleri

Kurulum (Jack-up) Gemileri

Yüzey Depo

Boşaltma Gemisi