Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanlar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 250 - 14/07/2015

Konu : Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanlar Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile ilgili Anlaşma Hk.

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 13.07.2015 tarihli ve 549/2015 sayılı yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz;

10/02/2015 tarihli ve 6621 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanlar Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile ilgili Anlaşma Hk.” yazısı EK’te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Ek: Anlaşma Metni

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz