Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 249 - 10/07/2015

Konu : "Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ",

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 10.07.2015 tarihli ve 542/2015 sayılı bildirisi,

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından "Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI - Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X - Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir."

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter