İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 378 - 15/12/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu,

2. Çin'in Pearl Nehri Deltası, Yangtze Nehri Deltası ve Bohai Koyu Kenarı'ndaki Emisyon Kontrol Alanları (ECA)' na Yönelik Uygulama Planları,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:T.C. Başbakanlık tarafından 2015/16 No'lu Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu Hakkında Genelge, 2 Sayfa PDF

EK-2:Çin'in Pearl Nehri Deltası, Yangtze Nehri Deltası ve Bohai Koyu Kenarı'ndaki Emisyon Kontrol Alanları (ECA)' na Yönelik Uygulama Planları, 4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz