Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 273 - 28/07/2015

Konu : Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 27.07.2015 Tarihli ve 575/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1.İlgi ile;

a.Türkiye - Filistin İş Konseyi tarafından, Filistin Ticaret Merkezi (PAL TRADE) İcra Kurulu Başkanı, Filistin Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü ve Filistin Turizm Derneği'nin katılımları ile 3 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de "Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı" düzenleneceği,

b.Filistin ekonomisinin 2014 yılına göre iyileşme göstermiş olup, 2015 yılında %2.9 oranında büyüme kaydetmesi beklendiği, yatırımların ise %15.5 oranında büyümesi öngörüldüğü, Türkiye ve Filistin arasında ise Haziran 2005'ten itibaren Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlükte olduğu belirtilmektedir.

2.Filistin'deki yeni ticari işbirliklerinin ve yatırım imkanlarının değerlendirilebileceği söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin EK-1'de belirtilen Katılım Koşulları içerisinde yer alan web bağlantısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri ve ödeme dekontunu 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (adiblan@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz

EKLER:
EK-1: IMEAK Deniz Ticaret Odasının İlgi Yazısı, Katılım Koşulları ve Taslak Program

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz