Türk Armatörler Birliği (Toplantı Daveti)


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 130 - 19/01/2015

Konu : Toplantı Daveti,

İlgi :
Türk Armatörler Birliği' nin 19/01/2015 Tarihli Bildirisi İle,

Değerli Armatör Arkadaşım,

2008 Yılının son çeyreğinde ortaya çıkan Global ekonomik kriz ile birlikte çok derinden sarsıldık. Mücadele azmini hiç kaybetmeyen siz değerli arkadaşlarımızın maalesef dayanacak gücünün kalmadığını görmekteyim.

Sel ve fırtına sonrası zarar gören tarım sektörüne, yaşanan bölgesel iç karışıklık ve savaşlar nedeniyle sorun yaşayan yurt dışı müteahhitlik sektörüne Devletimiz yardım elini uzatmaktadır. Türk Armatörünün 7. Yılına giren krizde yaşadıklarının bu örneklerden bir farkı olmadığını düşünüyorum.

Türk Armatörlerine ait bazı gemilerin dünyanın çeşitli limanlarında liman masraflarını veya yakıt parasını ödeyemedikleri için seferden men edilmelerini üzüntü ile izlemekteyim. Günümün yarısı sorun yaşayan bu arkadaşlarımızı dinlemekle geçmektedir.

Ancak, bu konuda Hükümetimizin yardım ve desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Birer KOBİ niteliğinde olan Armatörlerimize diğer sektörlere sağlandığı gibi mutlaka kredi desteği sağlanmalıdır. Kamu bankaları devreye sokulmalıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere Türk Armatörler Birliği olarak geride bıraktığımız yıl yeniden yapılanmamızı tamamladık ve sizlere daha iyi hizmet edebilmek amacıyla daha yoğun bir faaliyet yürütmekteyiz.

Bu faaliyetlerden biri de aylık toplantılar düzenlemek suretiyle, piyasalar, yeni kurallar, sorunlar hakkında bilgi paylaşmak olup, sizlerin sorunlarını dinleyerek ve çözüm önerilerini birlikte tartışarak, acilen Hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunacağız.

Bu amaçla, 27 Ocak 2015 Salı günü saat 14:00 de Türk Armatörler Birliği toplantı salonunda, Yönetim Kurulumuz ile birlikte yapılacak toplantıya, birliğimiz üyeliğine bakılmaksızın tüm Armatör arkadaşlarımı toplantıya davet ediyorum.

Saygılarımızla,
ŞADAN KALKAVAN

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine