İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 54 - 24/02/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. ICS Önemli ILO-STC Toplantısında Deniz İşverenlerini Koordine Etti, 8-10 Şubat 2016, Cenevre, İsviçre

2. Özet Beyan Formunda Yer Alan "Eşya Kodu" Hanesi

3. 2013 Gemi Genel İzni (VGP) Yıllık Raporlama Gereklilikleri,

4. Tek Pencere Sistemi - EB KSS Genelge (2016/6)

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: ICS Önemli ILO-STC Toplantısında Deniz İşverenlerini Koordine Etti, 8-10 Şubat 2016, Cenevre, İsviçre-7 Sayfa PDF 

EK-2: Özet Beyan Formunda Yer Alan "Eşya Kodu" Hanesi-1 Sayfa PDF 

EK-3: 2013 Gemi Genel İzni (VGP) Yıllık Raporlama Gereklilikleri-3 Sayfa PDF

EK-4: Tek Pencere Sistemi - EB KSS Genelge (2016/6)-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz