Boyutlar

Gemi ebadı, yandan görünüş

Toplam uzunluk (Loa) = Geminin başı ile kıçı arasında ekstremiteler üzerindeki yatay mesafe

Dikmeler arası uzunluk (Lbp) = kıç dikmesi (dümen rodu merkezi) ile ön dikme (tasarım draftında su düzlemi ile pruva ara kesiti) arası mesafe

Yükleme hattı uzunluğu (Lll) = Yükleme sınır hesaplamasında kullanılan uzunluk

Kemere (en) (B) = Genellikle gemi dış kaplaması (kalıp) içinde ölçülen tekne genişliği

Derinlik (H) = Kaplama içinde ölçülen yanda temel hattan en üst güverteye olan yükseklik

Su çekimi (T) = Geminin sualtı derinliği

Gemi ebadı, önden görünüş

Trim

Baş (ön) kısımdaki draft ile kıç kısımdaki draft arasındaki farktır;
Bir gemi:

Boyutlar

Tescil boyutları

Gemi dış kaplamasının kalay tarafından ölçülen mesafedir (diğer bir deyişle kaplama kalınlığı hariç 2 nokta arasında ölçülen mesafe).

Temel Hat

Levha omurganın üst kısmında ölçülmüş hayali yatay uzunluktur

Güverte Hattı

Gemi bordasında genellikle ana güverte/fribord güvertesinin üst kısmında işaretlenmiş yatay çizgidir

Yükleme Hattı

Suya batırılmış bir geminin su hattıdır:

Air draught

Su hattı ile geminin en yüksek noktası arasındaki dikey mesafedir.

Fribord İşareti

Emniyet için yeterli boşluk bırakarak bir geminin izin verilen azami batma değerini gösterir. Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping (Lloyd İngiliz ve Yabancı Gemi Sicilleri) ilk defa 1835 yılında yükleme önerilerini tanıtmıştır.

Aşırı yükleme sonucu git gide artan bir oranda gemilerin kaybedilmesi nedeniyle İngiliz siyasetçi Samuel Plimsoll (10 Şubat 1824 – 3 Haziran 1898) 1860 yılında yükleme hattı mücadelesini başlatmıştır. O dönemde “tabut gemi” adını verdiği gemilere (denize çıkmaya elverişsiz, aşırı yüklü, genellikle ağır bir şekilde sigortalanmış ve armatörlerinin mürettebatın hayatlarını riske attığı gemiler) karşı başlattığı mücadelesinin karşılığını 1876 yılında Birleşik Krallıkta almıştır.

Deniz Ticaret Kanunu yükleme hattı işaretlemesini zorunlu hale getirmiştir. Yükleme hattı işaretinin konumu 1894 yılına kadar yasaya bağlanmamıştır. 1930 Yılı Yükleme Hattı Konvansiyonu ile yükleme hattı mevzuatı uluslararası geçerlilik kazanmıştır. Daha sonraları 1966 yılında Londra’da düzenlenen Yükleme Hattı Konvansiyonunda 1930 yılındaki kurallar yeniden incelenerek değiştirilmiştir.