Harçlar Kanunu Genel Tebliği


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 387 - 04/01/2016

Konu : Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına ilişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Harçlar Kanununun ilgili tarifelerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Tarife

Emsal Sayı 2015

Emsal Sayı 2016

2 Sayılı Tarife (Noter Harçları ve Maktu Harçlar)

2,7

3,29

5 Sayılı Tarife (Konsolosluk Harçları başlığı altında; Değer üzerinden alınacak harçlar, Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar ve Maktu Harçlar (Gemi Jurnali Tasdiki v.b.))

1,31

1,6

6 Sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

1

0,433

7 Sayılı tarife (Liman İşlemleri)

1,06

1,29

Diğer tarife miktarları için

1

1

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz