BIMCO Yıllık Konferansı ve Ödül Töreni


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 279 - 31/07/2015

Konu : BIMCO Yıllık Konferansı ve Ödül Töreni

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 29.07.2015 ve 582/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

18 Kasım 2015 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde icra edilecek olan BIMCO Yıllık Konferansı ve Ödül Törenine katılıma ilişkin davet yazısı EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

EK-1: BIMCO Yıllık Konferansı ve Ödül Törenine Katılıma İlişkin Davet Yazısı (2 Sayfa)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz