İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 53 - 22/02/2016

Konu :  İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerdeki Görev Süresinin Uzatılması,

2. Seyir Uyarısı (Körfez Geçiş Köprüsü),

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerdeki Görev Süresinin Uzatılması-3 Sayfa PDF

EK-2: Seyir Uyarısı (Körfez Geçiş Köprüsü)-5 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz