34'üncü ATC Konferansı, Washington


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 261 - 21/07/2015

Konu : 34'üncü ATC Konferansı, Washington,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 20.07.2015 ve 558/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC), ABD ve Türkiye arasında ticari, savunma, teknoloji ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu, üyeleri arasında; Fortune 500 şirketleri, ABD'li ve Türk şirketleri, uluslararası şirketler ile kar amacı gütmeyen kurumların ve ABD-Türk ilişkilerine ilgi duyan bireylerin yer almakta olduğu,

2. ATC'nin, yıl içerisinde çeşitli konularda toplantılar, seminerler ile Kongre çalışanları için Türkiye ziyareti düzenlemekte olduğu ve ayrıca her yıl Türkiye'den ve ABD'den üst düzey hükümet temsilcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Washington'da Yıllık Konferans organize ettiği,

3. Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan "ATC Yıllık Konferansı"nın, TOBB işbirliğinde 27-30 Eylül 2015 tarihlerinde Washington'da gerçekleştirileceği, ve konferansa ABD Kongre Üyelerinin, ülkemizden hükümet temsilcilerinin ve ABD ile Türkiye'den uluslararası iş dünyası temsilcilerinin katılacağı, ilgi ile bildirilmiştir.

Söz konusu konferansa ilişkin bilgilere ATC'nin web sayfasından the-atc.org/2015 ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz