İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 131 - 16/06/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. ICS Bildiriyor: AB Gemilere Ait CO2 Kurallarını Uluslararası Toplumla Bir Hizaya Getirmelidir - ICS Basın Bildirisi,

2. Amerika Deniz Ticaret Odası Mayıs 2016 Raporu,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: ICS Bildiriyor: AB Gemilere Ait CO2 Kurallarını Uluslararası Toplumla Bir Hizaya Getirmelidir - ICS Basın Bildirisi-8 Sayfa PDF

EK-2: Amerika Deniz Ticaret Odası Mayıs 2016 Raporu-6 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz