İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 152 - 26/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. 2016 Yılı Liman Devleti Kontrolleri Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC),

2. Uluslararası Denizcilik Bürosu 2016 İlk Yarısı Küresel Deniz Haydutluğu Raporu


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşunun (UKMTO)’nun Kızıldeniz ile İlgili Uyarısı-3 Sayfa PDF

EK-2: Uluslararası Denizcilik Bürosu 2016 İlk Yarısı Küresel Deniz Haydutluğu Raporu-5 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz