İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 96 - 28/04/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Ukrayna'da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri,

2. Deniz Haydutluğukonulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Ukrayna'da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri-7 Sayfa PDF

EK-2: Deniz Haydutluğu-3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz