Yavuz Sultan Selim Köprüsü Boğaz Trafiğinin Geçici Askıya Alınması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 220 - 02/06/2015

Konu : Yavuz Sultan Selim Köprüsü Boğaz Trafiğinin Geçici Askıya Alınması,

İlgi :
UDHB İstanbul Liman Başkanlığı' ndan alınan 02/06/2015 tarih ve 58799809-130.0203/5872 sayılı yazısı ile;

Sayın Üyemiz;

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım faaliyetleri kapsamında onikinci tabliyenin deniz yoluyla şantiye alanına nakli ve montaj çalışmasının 04.06.2015 tarihinde 06:00 – 18:00 saatleri arasında yapılacağı ve belirtilen tarih ve saatlerde askeri gemilerin kontrollü olarak geçmesi kaydıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı,

Çelik Tabliyenin naklini yapacak olan "NETA" isimli geminin İstanbul Boğazı Güney-Kuzey geçişi yapacağı ve yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının NETA isimli gemiye çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara riayet etmeleri gerektiği,

bildirilmekte olup, bölgede seyir, can ve çevre güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınması için seyir yapan tüm gemi ve deniz araçlarının gemi kaptanı/donatanı ve üyelerimizin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.

DAĞITIM;

1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine