IMO’nun, Gemi Mürettebatıyla İlgili Yöntemleri İyileştirmek İçin Denizcilerin Hakları...


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 260 - 21/07/2015

Konu : IMO’nun, Gemi Mürettebatıyla İlgili Yöntemleri İyileştirmek İçin Denizcilerin Hakları Uluslararası Yardım Derneği’nin (SRI) Çabalarına Katılması,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 20.07.2015 ve 558/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

07.07.2015 tarih ve ÇİN/2015-1179 sayılı DEİK duyurusunda;

İlgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), Cardiff, İngiltere'deki Denizcilerin Hakları Uluslararası Yardım Derneği'nin (Seafarers' Rights International – SRI) yaptığı bir araştırma sonrasında yardım sağlamayı kabul ettiği ve IMO Teknik İşbirliği Komitesi'nin yardımda bulunacağı belirtilmektedir.

Söz konusu araştırma, 45 IMO üyesi devletin üçte birinin "Bir Deniz Kazasından Sonra Denizcilere İyi Davranılması-2008" (2008 Fair Treatment of Seafarers After a Maritime Accident) kurallarını ulusal yasalarına dahil etmediklerini ortaya çıkarmıştır. Anılan Kurallar Güney Kore kıyısı açığında bir petrol dökülmesi sebebiyle deniz kirlenmesi vakasında VLCC Hebei Spirit'ten zabitlerin uzun süre alıkonmalarından sonra getirilmiştir.

SRI'nin hazırladığı "Denizciler ve Ceza Kanunu" araştırmasında, denizcilerin %85'inin mesleklerinde cezai suçlamalarla karşılaşmaktan endişelendikleri, kanunsuz muamelelerden, tehdit edilmekten, kanuni temsilci ve tercüme hizmetlerinin sağlanmamasından şikayet ettikleri belirtilmektedir.

İlgi yazının İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan Türkçe çevirisi EK-1'de sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK-1: 3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz