Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 188 - 31/07/2017

Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi

İlgi : Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2017 tarihli ve 80368960-105.02.01-E.60779 Sayılı Yazısı

1. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2016 tarihli ve 69666 sayılı yazısı ve 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı "Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği ile ilgili gemi işleticileri tarafından Türk Bayraklı gemilere PSC uygulamaları esnasında, tutulmalarına esas herhangi bir madde olduğunda, an itibariyle şirket yetkilileri / gemi kaptanı tarafından telefon ile Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden ilgili uzmanlar ile irtibata geçilmesi hususu belirtilmiştir.

2. Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU)' da tutulan gemi sayısı günümüz itibariyle 8'e ulaşmış olup, bu durum Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU Beyaz listesindeki konumunun sürdürülmesini olumsuz etkilemiştir. Bu tutulmalarda ilgi yazıda belirtilen hususa bazı gemi sahibi / işleticileri tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmediği, gemi tutulmadan önce Gemi Denetim Daire Başkanlığı'^na bilgi verilmediği görülmüştür.

3. Paris Mou limanlarına gidecek Türk Bayraklı gemilerin işleticileri / kaptanlarının söz konusu limanlara girmeden önce ve denetime tabi olma durumunda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yılmaz Taşçı ve Koordinatör Sayın Hayri Hasandayıoğlu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İletişim Görüşülebilecek Yetkililer E-mail
Tel: +90 532 776 22 17 Yılmaz Taşçı yilmaztasci@gmail.com
Tel: 533 512 61 78 Hayri Hasandayıoğlu hayri.hasandayioglu@udhb.gov.trEK: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2017 tarihli ve 80368960-105.02.01-E.60779 Sayılı Yazısı-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter