MAIB Güvenlik Bülteni


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 285 - 03/08/2015

Konu : MAIB Güvenlik Bülteni

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 03.08.2015 ve 592/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İlgi yazıda, İngiltere Deniz Kazalarını Araştırma Bürosu'nun (Marine Accident Investigation Branch -MAIB), ''M/V Zarga'' gemisinin yanaşma manevrası esnasında, baş taraftaki görevli güverte zabitinin, halat kopması sonucu meydana gelen kamçı etkisiyle ciddi bir şekilde başından yaralanmasını konu alan kaza raporu ve olayın meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

İlgi yazı Güvenlik Bülteninin İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan özet Türkçe çevirisi (EK-1) ile ilgi yazı ve Eki MAIB Raporu (EK-2) ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

EK-1 ve EK-2:16 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz