Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Taslağı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 230 - 26/06/2015

Konu : Türk Bayraklı Gemilerden Ekonomik Ömrünü Tamamlayanların Hurdaya Ayrılarak Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Taslağı,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan 26.06.2015 tarih ve 495 - 2726 sayılı bildirisi ile,

Sayın Üyemiz;

İlgi yazı ile “Türk Bayraklı Gemilerden Ekonomik Ömrünü Tamamlayanların Hurdaya Ayrılarak Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Taslağı”nın genel gerekçesi ve ekleri ile birlikte gönderildiği belirtilerek, Taslak hakkında görüşleri istenmektedir.

Esas teşkil etmek üzere Ek’te sunulan bahse konu Taslak Tebliğ hakkında olabilecek görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin Ek’li form kullanılarak en geç 06.07.2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresine) bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

EK: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Yeşim Işık GÜNAL
Türk Armatörler Birliği
Özel Kalem Müdürü