64. Hükümet Programının Sektörümüzü İlgilendirebileceği Değerlendirilen Kısımlar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 18 - 15/01/2016

Konu : 64. Hükümet Programının Sektörümüzü İlgilendirebileceği Değerlendirilen Kısımlar

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

64. Hükümet Programının sektörümüzü ilgilendirebileceği değerlendirilen kısımları bilgi edinilmesi maksadıyla özet olarak EK’te gönderilmiştir.

EK-1: 64. Hükümet Programının Sektörü İlgilendirebilecek Kısımlardan Yapılan Alıntılar-8 Sayfa PDFSaygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz