İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 311 - 01/09/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1.Deniz Haydutluğu Mağdurları Grubu'nun (MPHRP) ISWAN'a Katılması,

2.Boksit Yüklerin Sıvılaşması Riski,

3.Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CLC),

4.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Hindistan ve Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları (5-9 Eylül 2015),

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

EK-1:Deniz Haydutluğu Mağdurları Grubu'nun (MPHRP) ISWAN'a Katılması. 5 Sayfa PDF

EK-2:Boksit Yüklerin Sıvılaşması Riski. 9 Sayfa PDF

EK-3:Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası. 13 Sayfa PDF

EK-4:Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Hindistan ve Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları (5-9 Eylül 2015). 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz