Seyir Uyarısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ

Sirküler No: 136 - 21/01/2015

Konu : Seyir Uyarısı,

İlgi :
UDHB Kocaeli Liman Başkanlığı' ndan alınan 21/01/2015 tarih ve 36935900-145.99/98 sayılı yazısı ile;

Sayın Üyemiz;

Malumlarınız olduğu üzere, Başkanlığımız yetki sahası içerisinde, Dil Burnu ile Kaba Burun arasındaki deniz sahasında, Gebze İzmir Otoyolu İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Üstyapı işleri devam etmekte olup ilgi yazı ile bildirilen planlama kapsamında;

  • 23 Ocak 2015 tarihinde 08.00 ile 13.00 saatleri,
  • 24 Ocak 2015 tarihinde 08.00 ile 13.00 saatleri,

arasında köprü Kuzey ve Güney kuleleri arasında yapılacak hassas kablo serimi, yerleştirme ve kabloların deniz tabanından kaldırılması işlemleri nedeniyle seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen; belirtilen tarihlerde belirtilen saatler arasında 029 derece - 30' D ile 029 derece 32' D boylamları arasındaki deniz sahası gemi ve deniz araçları için deniz trafiğine kapatılmıştır.

Konu ile ilgili olarak, bölgede seyir yapma ihtimali bulunan bağlınız tüm gemi ve deniz araçlarının, seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından, söz konusu operasyon ve bu talimatımız hakkında bilgilendirilerek yapılan uyarı ve ikazları dikkate almaları konusunda talimatlandırılmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz / rica ederim.

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine