Hurda Teşviki Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 185 - 15/04/2015

Konu : Hurda Teşviki Hakk,

İlgi :
Türk Armatörler Birliği'nin 15/04/2015 Tarihli Bildirisi İle,

Sayın Üyelerimiz;

27/03/2015 Tarihinde, 6639 sayılı Kanun ile kabul edilip 15 Nisan 2015 ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hurda Teşviki ile ilgili kanun maddesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: 1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.