İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 63 - 08/03/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Bilimsel Araştırma Faaliyetleri,

2. KOSGEB-Doğrudan Kefalet Protokolü,

3. Yıllık İşletme Cetveli,

4. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Taslağı

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: Bilimsel Araştırma Faaliyetleri-4 Sayfa PDF

EK-2: KOSGEB-Doğrudan Kefalet Protokolü-10 Sayfa PDF

EK-3: Yıllık İşletme Cetveli-1 Sayfa PDF

EK-4: Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Taslağı-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz