Uluslararası Denizcilik Bürosu 2015 Yılı 2. Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 280 - 30/07/2015

Konu : Uluslararası Denizcilik Bürosu (International Maritime Bureau-IMB) 2015 Yılı 2. Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odasının 30.07.2015 ve 586/2015 Sayılı Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Uluslararası Denizcilik Bürosu'nun yayımladığı 2015 Yılı 2. Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu'nda 1 Ocak - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında, dünya üzerinde bölgelere göre meydana gelmiş Deniz Haydutluğu olayları hakkında detaylı bilgilere ve istatistiklere yer verilmektedir. Geçmişte meydana gelmiş Deniz Haydutluğu saldırıların örneklendirildiği, olası saldırı ve şüpheli durumlarda iletişime geçilecek irtibat noktalarının da bildirildiği raporun özet Türkçe çevirisi ve orijinaline www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/Deniz-Haydutlugu.aspxlinkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

EK-1: İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın İlgi Yazısı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz