MEPC-71 Toplantı Sonuçları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 185 - 24/07/2017

Konu : MEPC-71 Toplantı Sonuçları

1. IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC)’nin 71. Oturumu 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Londra’da yapılmıştır.

2. Bu toplantıda alınan kararlara ilişkin hazırlanan bilgi notu EK’te üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Bilgi notunda Ballast Water uygulamaları başta olmak üzere birçok konuya ilişkin bilgiler özet olarak sunulmaktadır.EK-1: MEPC-71 Toplantı Sonuçları

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter